Transliterace sanskrtu

Transliterace sanskrtu

Česká národní transkripce

 

 

 

Mezinárodní transliteraci IAST v národních podmínkách je nutné transkribovat. Takový postup většinou následují i jiné národy. Má-li čeština foneticky příslušnou hlásku, má se použít namísto zavádějícího cizího znaku. Odlišnosti jsou následující:

české č, čh namísto c, ch
české dž, džh namísto j, jh
české ň namísto ñ
české j namísto y
české š namísto s
české é, ó namísto e, o
české á, í, ú namísto ā, ī, ū

Např. jñāna je v české transliteraci-transkripci správně džňána.