Co je lingvistická transkripce?

Co je lingvistická transkripce?

 

 

Transkripce – někdy se zaměňuje s pojmem transliterace – mapuje zvuk neboli výslovnost hlásek či slov jednoho jazyka za účelem převodu do jazyka druhého. Transkripce tedy vychází ze správného přednesu cizí řeči; snaží se převést řeč foneticky do litery cílového jazyka. Samotná transkripce (bez kombinace s transliterací) je metodou jen přibližnou, a tudíž je nepřesná. Někdy se jí říká i fonetická transkripce. Účelem transkripce je často co nejjednodušší fonetický převod. Samozřejmě vychází z možnosti a pravidel výslovnosti daného cílového jazyka. Samotné transkripce cizích slov se používá v literatuře pro širokou veřejnost, tj. pro laiky. Transkribovaný text nelze bezpečně použít k zpětné rekonstrukci do původního skriptu.

Po jednoduché transkripci cizího pojmu může, z důvodu rozdílných kultur či uplynutí většího časového období, docházet k velkým fonetickým rozdílům mezi původní výslovností a konečnou výslovností v cílové řeči. Takovou ukázkovou přeměnu podstoupilo původně sanskrtské slovo dhjána v čínské transkripci v čchan (transliterovaný jako ch'an) a posléze čínský čchan v japonský zen.


Na okraj: vedle lingvistické transkripce se rozeznává ještě hudební transkripce, kde toto slovo znamená přepis (někdy i úpravu) skladby z jednoho nástroje pro nástroj druhý.